Đoàn doanh nghiệp Đan Mạch đến VN tìm cơ hội hợp tác kinh doanh

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) – Từ ngày 6-11/10, đoàn doanh nghiệp Đan Mạch đến VN nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/182914