ĐOÀN ĐBQH TỈNH NAM ĐỊNH LẤY Ý KIẾN VÀO CÁC DỰ THẢO LUẬT DỰ KIẾN XEM XÉT, THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV

Chiều 08/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo luật: Luật Căn cước; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Hải Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện: Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định, UBND tỉnh, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng một số địa phương liên quan.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tổ chức vào cuối năm nay dự kiến xem xét, thông qua 9 dự thảo luật và cho ý kiến vào 8 dự thảo luật khác. Trong đó dự thảo Luật Căn cước gồm 7 chương, 46 điều quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước; căn cước điện tử; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự gồm 6 chương, 34 điều quy định về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm; chế độ, chính sách đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong hoạt động quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gồm 5 chương, 34 điều quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở…

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, các đại biểu đều cơ bản nhất trí cao với nội dung của Ban soạn thảo Trung ương; đồng thời nhận thức việc ban hành Luật này là hết sức cần thiết, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phòng thủ bảo vệ Tổ quốc cả thời bình và thời chiến. Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định đề nghị dự thảo Luật cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn việc xác định phạm vi, ranh giới bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, bởi trên thực tế còn xảy ra hiện tượng lấn chiếm, xâm canh trái phép vào phạm vi được giao quản lý, bảo vệ. Công tác phối hợp giữa các địa phương với Bộ Quốc phòng và các đơn vị Quân đội trong xác định phạm vi, ranh giới để tổ chức quản lý, bảo vệ cần đồng bộ, thống nhất hơn… Đối với dự thảo Luật Căn cước, đại biểu Công an tỉnh thông tin, trên thực tế đang tồn tại 3 loại giấy tờ tùy thân gồm: Chứng minh nhân dân 9 số, căn cước công dân mã vạch, căn cước công dân gắn chíp điện tử; do đó đến thời điểm phù hợp đề nghị cần thống nhất sử dụng một loại căn cước công dân duy nhất trong toàn quốc. Đề nghị bổ sung, quy định về cấp đổi, cấp lại căn cước công dân trực tuyến mức độ 4 để công dân không phải đến cơ quan chức năng lăn tay, chụp ảnh… Về dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, các đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cần tiếp thu, chỉnh lý, làm rõ khái niệm lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là lực lượng do chính quyền thành lập trên cơ sở tự nguyện tham gia của người dân nhằm bảo vệ an ninh, an toàn, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; quy định rõ mức thù lao cũng như các điều kiện hoạt động của lực lượng này được bảo đảm từ nguồn ngân sách địa phương…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định Nguyễn Hải Dũng ghi nhận, đánh giá cao ý kiến của đại biểu đóng góp vào các dự thảo luật; đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến để trình Quốc hội xem xét, hoàn chỉnh các dự thảo luật sớm được thông qua vào kỳ hợp tới.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=79631