ĐOÀN ĐBQH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIÁM SÁT TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Sáng 28/12, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lã Thanh Tân chủ trì giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện các Nghị quyết 88 và 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

ĐOÀN ĐBQH TP.HẢI PHÒNG GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TẠI HUYỆN AN DƯƠNG

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Tại buổi giám sát, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo một số nội dung về bước đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết và đáp ứng yêu cầu đổi mới, cụ thể hóa mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp học sinh làm chủ kiến thức, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Kiệm báo cáo tại buổi giám sát

Chất lượng sách giáo khoa phù hợp với việc học của học sinh, phù hợp với cơ sở vật chất và việc lập kế hoạch dạy học tại cơ sở giáo dục, thuận lợi, hiệu quả đối với giáo viên. Việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa đã được sự quan tâm của tất cả các cấp ủy Đảng, ngành, địa phương, đã tạo được những chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục ngày được quan tâm đầu tư, môi trường học tập của con em được cải thiện, trình độ cán bộ quản lý giáo dục, năng lực giáo viên và chất lượng giáo dục trên địa bàn ngày càng nâng cao.

Đoàn Đại biểu quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp thu ý kiến

Sở Giáo dục và đào tạo kiến nghị Chính phủ xem xét, trình Quốc hội hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý cho thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; có cơ chế, chính sách phù hợp cho đội ngũ giáo viên, ban hành các chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất giáo dục. Đoàn Đại biểu quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp thu các ý kiến để sớm trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=71911