Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam viếng ông Giang Trạch Dân

  Báo VietnamPlus
  34 liên quanGốcHà Nội

  Đoàn đại biểu TTXVN do bà Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN dẫn đầu đến viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân và ghi sổ tang tại Đại sứ quán Trung Quốc.

  Sáng 6/12, tại Hà Nội, đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam do bà Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam dẫn đầu đến viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân và ghi sổ tang chia buồn tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

  Sáng 6/12, tại Hà Nội, đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam do bà Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam dẫn đầu đến viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân và ghi sổ tang chia buồn tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

  Bà Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cùng các các đại biểu viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

  Bà Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cùng các các đại biểu viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

  Bà Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam chia buồn với ông Hùng Ba, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

  Bà Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam chia buồn với ông Hùng Ba, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

  Bà Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam chia buồn với ông Hùng Ba, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

  Bà Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam chia buồn với ông Hùng Ba, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

  Bà Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam ghi sổ tang tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

  Bà Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam ghi sổ tang tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

  Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/doan-dai-bieu-thong-tan-xa-viet-nam-vieng-ong-giang-trach-dan/834249.vnp