Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc giám sát công tác quy hoạch

  Đại Biểu Nhân Dân
  192 liên quanGốc

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan kết luận buổi giám sát

  Ngày 8.1, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan chủ trì buổi giám sát. Cùng dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện…

  Theo báo cáo tại buổi làm việc, UBND tỉnh lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 998 ngày 10.7.2020. Quá trình triển khai lập quy hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm và tuân thủ theo đúng quy định của Luật. Đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý Nhà nước về quy hoạch đô thị, nông thôn, đến nay đã hoàn thành xây dựng vùng tỉnh, vùng liên huyện, quy hoạch phân khu thuộc đô thị. Đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, UBND tỉnh đã hoàn thành phê duyệt phương án giai đoạn 2021 - 2030 cho 9/9 huyện, thành phố trên địa bàn…

  Tại buổi giám sát, các đại biểu cho rằng: Công tác quy hoạch của tỉnh chưa khai thác hết tiềm năng phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ ở một số địa phương. Đặc biệt, quy hoạch đất đai còn manh mún, chia cắt. Việc lập quy hoạch, phê duyệt, thẩm định còn chậm tiến độ. Một số sản phẩm quy hoạch còn lạc hậu, phải điều chỉnh nhiều lần. Để công tác quy hoạch được triển khai đồng bộ, hiệu quả, cần tăng cường tập huấn cho các sở, ngành, địa phương về công tác quy hoạch. Các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, đi đến thống nhất và đưa ra những phương án quy hoạch khoa học, đồng bộ, phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

  Kết luận tại buổi giám sát, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan đánh giá công tác quy hoạch của tỉnh những năm qua về cơ bản đã tạo ra cơ sở hạ tầng hiện đại, đô thị văn minh, nâng cao chất lượng đời sống cho Nhân dân. Tuy nhiên, so với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, công tác quy hoạch hiện nay vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn; tiến độ lập quy hoạch còn chậm, chưa có nhiều ý tưởng sáng tạo, thiếu tính đồng bộ và tầm nhìn dài hạn... UBND tỉnh cần quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung tối đa mọi nguồn lực cho công tác quy hoạch, bám sát vào quy hoạch quốc gia; nhanh chóng khắc phục tồn tại, hạn chế để xây dựng quy hoạch cụ thể, đáp ứng yêu cầu đề ra. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát chặt công tác điều chỉnh quy hoạch; có kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời vi phạm. Đoàn giám sát sẽ tiếp thu kiến nghị của UBND tỉnh để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

  Tin và ảnh: TRỌNG HIẾU

  Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-vinh-phuc-giam-sat-cong-tac-quy-hoach-uswv4n1nat-78852