Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện ĐH XIV của Đảng làm việc tại Quảng Nam

Ngày 14/6/2024, Đoàn khảo sát Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/doan-cong-tac-tieu-ban-van-kien-dhxiv-cua-dang-lam-viec-tai-quang-nam-124393.htm