Đoàn công tác Bộ Tư pháp làm việc với Bộ GTVT về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL

Sáng 20/11, Đoàn công tác liên ngành của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Phan Chí Hiếu làm trưởng đoàn đã làm việc với Bộ GTVT về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật, đại diện lãnh đạo các Vụ: Pháp chế, Vận tải, Khoa học công nghệ và lãnh đạo các Cục quản lý chuyên ngành đã cùng làm việc với Đoàn.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Chu Thị Thủy trình bày báo cáo

Tại buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Chu Thị Thủy cho biết, hàng năm, Bộ GTVT đã ban hành các Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra văn bản QPPL với các nội dung cụ thể đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Qua công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL, Bộ GTVT đã kịp thời hướng dẫn, giải quyết, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực GTVT; trao đổi, làm rõ các văn bản có dấu hiệu vi phạm về nội dung, thẩm quyền, hiệu lực và đề nghị các cơ quan, địa phương tự tổ chức kiểm tra, xử lý các văn bản có liên quan và thông báo kết quả xử lý văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ GTVT.

Từ năm 2016 đến nay, Bộ GTVT đã tự kiểm tra 149 văn bản, kiểm tra theo thẩm quyền 151 văn bản, qua đó đã phát hiện các văn bản có dấu hiệu vi phạm, tiến hành phân loại, tùy thuộc mức độ vi phạm của văn bản mà tiến hành xử lý văn bản theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Bộ GTVT cũng phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp trong công tác kiểm tra văn bản nhằm trao đổi thông tin về các nội dung có liên quan đến văn bản QPPL do Bộ GTVT chủ trì.

Để thực hiện ngày càng hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL, tăng cường kiểm soát, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật góp phần tích cực thực hiện hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, Bộ GTVT tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản QPPL. Đồng thời, thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL kịp thời, có chất lượng, kiểm soát nhất là kiểm soát trước trong công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL thuộc thẩm quyền; gắn kết chặt chẽ công tác kiểm tra văn bản với các hoạt động soạn thảo, thẩm định, kiểm soát TTHC và theo dõi thi hành pháp luật, tăng cường năng lực xử lý những tình huống văn bản sai tác động tiêu cực về kinh tế - xã hội. Bộ GTVT sẽ nâng cao hiệu quả xử lý văn bản trái pháp luật, nhất là những văn bản trái pháp luật xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, lợi ích của Nhà nước, xã hội; tăng cường việc đôn đốc, theo dõi việc xử lý các văn bản trái pháp luật.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật thống nhất với ý kiến của Đoàn công tác liên ngành, chỉ đạo các đơn vị rà soát lại toàn bộ các văn bản chưa đúng yêu cầu mà Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp đưa ra đồng thời tiếp thu, chỉnh lý đúng các quy định.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ GTVT cho buổi làm việc cùng Đoàn công tác liên ngành hôm nay. Công tác tự kiểm tra theo thẩm quyền được Bộ GTVT tiến hành theo đúng quy định, số lượng văn bản được kiểm tra lớn, phát hiện, xử lý một số các văn bản chưa đúng.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát buổi tại buổi làm việc

Đoàn công tác đề nghị Bộ GTVT cần chú trọng công tác xây dựng ban hành văn bản QPPL và kiểm tra, rà soát nhằm nâng cao chất lượng văn bản QPPL.

"Bộ GTVT cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp. Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng cần quan tâm, kiện toàn bộ máy pháp chế, từ đó nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản QPPL của Bộ GTVT nói riêng và hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung", Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh.

KC