Đoàn công tác Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Tây Ninh

Ngày 26-11, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN, Trưởng Ban Nội chính T.Ư làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ PCTN. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã phát hiện 16 đảng viên vi phạm về tham nhũng, kinh tế; đã xử lý kỷ luật 12 đảng viên; chuyển Cơ quan điều tra sáu vụ.

Đoàn công tác số 3 kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh một số điểm, như: Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp PCTN; tích cực phối hợp, rà soát để xử lý nghiêm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng và án kinh tế mà Đoàn công tác đã phát hiện, kiến nghị...