Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN họp bàn về bộ nhận diện CĐVN

Ngày 28.10, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị lần thứ 20 khóa XI dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Tại hội nghị lần này, Tổng LĐLĐVN đã xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về một số nội dung quan trọng của tổ chức công đoàn Việt Nam (CĐVN) thời gian tới. Cụ thể: Tờ trình về bộ nhận diện hình ảnh CĐVN; kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2017; định hướng nội dung nghiên cứu xây dựng báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI tại Đại hội CĐVN lần thứ XII; tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN; dự kiến thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội CĐVN lần thứ XII…

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN họp bàn về bộ nhận diện CĐVN - Ảnh 1

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chủ trì hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Bùi Văn Cường cho rằng đây là hội nghị rất quan trọng nhằm xin ý kiến Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về nhằm chuẩn bị cho Đại hội CĐVN lần thứ XII.

Tại hội nghị, các đồng chí là Ủy viên Đoàn Chủ tịch đã cho ý kiến về bộ nhận diện hình ảnh CĐVN như màu sắc trang phục của cán bộ CĐ, trang phục của đoàn viên CĐ; Slogan của tổ chức CĐVN sao cho ngắn gọn nhưng ý nghĩa; huy hiệu cần phải cải tiến để đúng, đẹp và ý nghĩa...

Về kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2017, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho rằng, Tháng Công nhân cần phát huy được 2 nhiệm vụ: Phát huy vai trò sáng kiến, sáng tạo của công nhân và chăm lo cho công nhân lao động. Đặc biệt, cần triển khai những nội dung giảm giá cho đoàn viên CĐ mà 9 đơn vị đã ký kết với Tổng LĐLĐVN.

Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng đề nghị, Tổng LĐLĐVN và các CĐ ngành, LĐLĐ các tỉnh, thành phố cần làm việc để có thêm những đơn vị ký kết, thực hiện giảm giá mang lại nhiều lợi ích thực chất hơn cho đoàn viên CĐ và người lao động. Tháng Công nhân cũng cần gắn với Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2017.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cũng đã thông tin Tờ trình vvề định hướng chuẩn bị nội dung Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) tại Đại hội CĐVN lần thứ XII. Hội nghị cũng cho ý kiến về Tờ trình về Kế hoạch và Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN; Tờ trình về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam; Tờ trình về việc thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII CĐVN; Tờ trình về việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ theo chức danh.

B.D