Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Chuẩn bị nhiều nội dung quan trọng cho Đại hội CĐVN lần thứ XII

Ngày 28.10, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị lần thứ 20 khóa XI dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN để lấy ý kiến về Tờ trình về Bộ nhận diện hình ảnh CĐVN; Kế hoạch tổ chức Tháng CN năm 2017; Định hướng nội dung nghiên cứu xây dựng báo cáo của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI tại Đại hội CĐVN lần thứ XII; Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN; Dự kiến thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội CĐVN lần thứ XII…

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Chuẩn bị nhiều nội dung quan trọng cho Đại hội CĐVN lần thứ XII - Ảnh 1

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Xuân Trường)

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường cho rằng đây là hội nghị rất quan trọng nhằm xin ý kiến Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về Tờ trình về Bộ nhận diện hình ảnh CĐVN; Kế hoạch tổ chức Tháng CN năm 2017; Định hướng nội dung nghiên cứu xây dựng báo cáo của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI tại Đại hội CĐVN lần thứ XII; Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN; Dự kiến thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội CĐVN lần thứ XII… Đây là các nội dung nhằm chuẩn bị cho Đại hội CĐVN lần thứ XII nên đề nghị các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với tinh thần trách nhiệm cao cho ý kiến sâu sắc về các nội dung được đưa ra tại hội nghị. Về Bộ nhận diện hình ảnh CĐVN, sẽ có lộ trình làm kỹ, đảm bảo hình ảnh đặc thù của CĐVN, Slogan phải ngắn gọn, huy hiệu phải đẹp; màu áo phải phù hợp với tổ chức CĐVN. Nói về kế hoạch tổ chức Tháng CN năm 2017, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho rằng, Tháng CN chủ yếu vẫn là thực hiện 2 vấn đề cốt lõi đó là phát huy CN (vai trò sáng kiến, sáng tạo của CN, việc chuẩn bị cho hội nhập quốc tế…) và chăm lo cho CN. Các hoạt động CĐ phải vì lợi ích đoàn viên CĐ, xây dựng các thiết chế mang lại lợi ích cho đoàn viên CĐ và NLĐ, chăm lo lợi ích cho CN. Cần triển khai những nội dung giảm giá cho đoàn viên CĐ mà 9 đơn vị đã ký kết bới Tổng LĐLĐVN. Tổng LĐLĐVN và các CĐ ngành, LĐLĐ các tỉnh, TP cần làm việc để có thêm những đơn vị ký kết, thực hiện giảm giá mang lại nhiều lợi ích thực chất hơn cho đoàn viên CĐ và NLĐ. Tháng CN cần gắn với Tháng ATVSLĐ năm 2017 (cũng được chọn tháng 5).

Hội nghị lần thứ 20 (khóa XI) họp để xin ý kiến Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về Tờ trình về Bộ nhận diện hình ảnh CĐVN; Kế hoạch tổ chức Tháng CN năm 201; Định hướng nội dung nghiên cứu xây dựng báo cáo của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI tại Đại hội CĐVN lần thứ XII; Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN; Dự kiến thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội CĐVN lần thứ XII.

Tại hội nghị, sau khi nghe Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải giới thiệu tờ trình và các thành viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho các ý kiến góp ý đối với Tờ trình Về định hướng chuẩn bị nội dung Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐVN (Khóa XI) tại Đại hội CĐVN lần thứ XII. Sau khi lắng nghe ý kiến các đại biểu, đồng chí Bùi Văn Cường nhất trí chọn tên gọi của báo cáo theo phương án 1 (lấy chủ đề của ĐH làm tiêu đề cho báo cáo). Tuy nhiên, cần làm rõ các chủ đề, quan trọng nhất là vấn đề chăm lo quyền lợi cho đoàn viên, NLĐ; phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; góp phần xây dựng Đảng…

Hội nghị cũng cho ý kiến về Tờ trình về Kế hoạch và Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN; Tờ trình về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của NĐNCVN; Tờ trình về việc thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII CĐVN; Tờ trình về việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh CB, tiêu chí đánh giá CB theo chức danh.

Xuân Trường