Đoàn cán bộ lớp Quốc phòng An ninh K68 HVQP tham quan và làm việc tại VNPT Technology

Chiều ngày 14/11/2017, VNPT Technology vinh dự đón tiếp đoàn cán bộ lớp Quốc phòng An ninh K68 (Học viện Quốc Phòng) tham quan và làm việc tại nhà máy điện tử số 2.

Đoàn làm việc gồm có TS Nguyễn Khắc Dịu (Vụ trưởng, Vụ đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Ban TC TƯ), ông Trần Hậu Thành (Phó Vụ trưởng, Vụ đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Ban TC TƯ), nhiều Lãnh đạo cơ quan nhà nước, Ban Giám đốc học viện Quốc Phòng cùng Lãnh đạo các doanh nghiệp. Về phía Tập đoàn VNPT, có ông Đỗ Vũ Anh – Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn và Ban lãnh đạo của Công ty VNPT Technology. Tại buổi làm việc, đoàn trực tiếp tham quan, trải nghiệm sản phẩm, tìm hiểu về quy trình sản xuất sản phẩm thiết bị của VNPT Technology.”

Đoàn cán bộ lớp Quốc phòng An ninh K68 HVQP tham quan và làm việc tại VNPT Technology - Ảnh 1

Đoàn cán bộ lớp Quốc phòng An ninh K68 (Học viện Quốc Phòng) ghé thăm dây chuyền sản xuất thiết bị tại nhà máy số 2 của Công ty VNPT Technology

Đoàn cán bộ lớp Quốc phòng An ninh K68 HVQP tham quan và làm việc tại VNPT Technology - Ảnh 2

Ông Đỗ Vũ Anh - Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT (đứng giữa) đi cùng khách tham quan

Đoàn cán bộ lớp Quốc phòng An ninh K68 HVQP tham quan và làm việc tại VNPT Technology - Ảnh 3

Đoàn cán bộ lớp Quốc phòng An ninh K68 HVQP tham quan và làm việc tại VNPT Technology - Ảnh 4

ông Trần Hữu Quyền - Tổng giám đốc Công ty VNPT Tech đang giới thiệu sản phẩm của nhà máy với khách tham quan

Đoàn cán bộ lớp Quốc phòng An ninh K68 HVQP tham quan và làm việc tại VNPT Technology - Ảnh 5

Đoàn cán bộ lớp Quốc phòng An ninh K68 HVQP tham quan và làm việc tại VNPT Technology - Ảnh 6

Đoàn cán bộ lớp Quốc phòng An ninh K68 HVQP tham quan và làm việc tại VNPT Technology - Ảnh 7

Những công đoạn đóng gói cuối cùng

Đoàn cán bộ lớp Quốc phòng An ninh K68 HVQP tham quan và làm việc tại VNPT Technology - Ảnh 8

Đoàn cán bộ lớp Quốc phòng An ninh K68 HVQP tham quan và làm việc tại VNPT Technology - Ảnh 9

Đoàn cán bộ lớp Quốc phòng An ninh K68 HVQP tham quan và làm việc tại VNPT Technology - Ảnh 10

Đoàn cán bộ lớp Quốc phòng An ninh K68 HVQP tham quan và làm việc tại VNPT Technology - Ảnh 11

Đoàn cán bộ lớp Quốc phòng An ninh K68 HVQP tham quan và làm việc tại VNPT Technology - Ảnh 12

Đoàn cán bộ lớp Quốc phòng An ninh K68 HVQP tham quan và làm việc tại VNPT Technology - Ảnh 13

Lãnh đạo VNPT, VNPT Technology và khách tham quan chụp ảnh lưu niệm