Đoàn Ca múa Quân đội xây dựng chương trình nghệ thuật mới

ND – Hướng tới kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười và 63 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đoàn Ca múa Quân đội vừa tổ chức xây dựng chương trình ca múa nhạc cho hai đơn vị nghệ thuật của đoàn. Đó là chương trình: Tổ quốc và người chiến sĩ cho Đoàn Ca nhạc nhẹ cùng Quê hương và anh bộ đội cho Đoàn Dân tộc.