Đoàn bay 919 tiếp tục phát huy vai trò lực lượng vận tải hàng không nòng cốt quốc gia

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    2 đăng lạiGốc

    KTĐT - Sáng 19/5, Trung đoàn Không quân vận tải 919 Anh hùng – Đoàn bay 919, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=150356