Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng thăm Pháp

    Gốc

    Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng do ông Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban, dẫn đầu, đã có chuyến thăm làm việc tại Pháp, nhằm tìm hiểu hoạt động, quan điểm của Đảng Cộng sản Pháp cũng như phong trào Công nhân và Cánh tả châu Âu.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/218165/Default.aspx