Dọa đánh mìn vào nhà một cán bộ bảo vệ

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Cho rằng ông Chỉnh (bảo vệ của Công ty Kim loại mầu Việt Bắc) nhận lời rồi không giúp can thiệp để giảm nhẹ tội cho anh trai, Thìn đã nhắn tin vào số máy của ông Chỉnh chửi và đe dọa ốp mìn vào nhà ông.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/6/94102.cand