Đỏ mắt tìm lao động kỹ thuật

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Chỉ 40/2.000 hồ sơ dự tuyển được Intel tiếp nhận  Đến năm 2012, chỉ đáp ứng 50% nhu cầu cho các ngành công nghiệp quan trọng

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/viec-lam/236117.asp