Đô Lương khai thác quỹ đất hơn 107 tỷ đồng

Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và dựa trên nhu cầu của các xã, thị trấn, từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn Đô Lương có 12 xã tiến hành khai thác quỹ đất thông qua đấu giá với tổng số đấu giá thành công 316 lô đất và diện tích gần 70.600 m 2 với tổng số tiền trúng đấu giá, lệ phí trước bạ hơn 107,3 tỷ đồng.

Đô Lương khai thác quỹ đất hơn 107 tỷ đồng - Ảnh 1

Thi công hạ tầng kỹ thuật phục vụ bán đấu giá đất ở thị trấn Đô Lương.

Thị trấn Đô Lương là địa phương luôn dẫn đầu ở Đô Lương về số thu từ khai thác đấu giá quyền sử dụng đất.10 tháng đầu năm 2016, trên diện tích hơn 1.558 m 2 tại vùng vườn thuộc khối 9, tổ chức bán đấu giá đạt trên 11,7 tỷ đồng.

Đô Lương khai thác quỹ đất hơn 107 tỷ đồng - Ảnh 2

Tại khu đất bán đấu giá xã Văn Sơn hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ.

Ông Phạm Văn Thành - cán bộ địa chính UBND thị trấn Đô Lương cho biết: “Trong những tháng cuối năm 2016, thị trấn hoàn thành việc xây dựng hạ tầng tại khu bán đấu giá sát đường quốc lộ 7B (quy hoạch 30 lô đất). Hiện nay, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, thiết bị máy móc, xe cơ giới làm đường giao thông, mương thoát nước… để đưa vào đấu giá và dự kiến sẽ tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nước hơn 30 tỷ đồng”.

Đô Lương khai thác quỹ đất hơn 107 tỷ đồng - Ảnh 3

Người dân thị trấn Đô Lương tìm hiểu thông tin mua đất thông qua đấu giá.

Hay tại xã Văn Sơn, trong 10 tháng đầu năm 2016, đơn vị bán đấu giá đã tổ chức bán thành công 40 lô đất rộng gần 6.000 m 2 và thu cho ngân sách nhà nước gần 12,5 tỷ đồng.

Đô Lương khai thác quỹ đất hơn 107 tỷ đồng - Ảnh 4

Sau khi trúng đấu giá đất, người dân được tạo điều kiện thuận lợi để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây nhà ở tại thị trấn Đô Lương.

Dự kiến trong những tháng cuối năm 2016, Đô Lương tiếp tục đấu giá đất ở thị trấn Đô Lương (30 lô), xã Tân Sơn (42 lô), Xuân Sơn (20 lô) và Đông Sơn (35 lô) dự kiến sẽ tạo nguồn thu cho nhà nước trên 50 tỷ đồng./.

Hoàng Vĩnh