Đó là lối sống đáng sợ!

TT - Câu hỏi này của bạn Gấu Bông (Tuổi Trẻ 21-6-2008) đã lập tức nhận được hàng chục ý kiến phản hồi. Tất cả đều khẳng định: lối sống và hành xử của Gấu Bông thật đáng sợ...