Đô la hóa tiền... âm phủ

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Bấy lâu nay tôi chẳng bao giờ để ý đến tiền âm phủ, bởi đơn giản tôi không tin chuyện đốt tiền cúng bái. Cũng có khi bà xã mua tiền âm phủ về cúng trong tháng cô hồn, sai tôi đi đốt, tôi cũng chấp hành đi đốt hụ hợ cho xong chuyện, như đốt những tờ giấy lộn, chẳng khác. Có lần đốt, nó cháy chưa hết, tôi đổ nước vào cho xong, đỡ bớt khói bụi.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/206635.asp