Do địa chất có đới đứt gãy trẻ

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Theo thông tin gần đây, một số khu vực ở tỉnh Hòa Bình xảy ra tình trạng nứt đất và lở đất rất nghiêm trọng. Theo thống kê, mật độ điểm trượt lở tại thôn Gò Mu đạt đến hơn 20 điểm/km2, tại Gò Lào khoảng 10 điểm/km2.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/170708