Đồ chơi trẻ em và những hiểm họa khó lường

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (BNS) Thị trường đồ chơi trẻ em ngày càng phong phú và đa dạng, nhưng ẩn trong đó là những hiểm họa khó lường. Có thể thấy ngay tác hại của chúng về tính bạo lực hay những độc tố chúng mang theo. Nguyên nhân của việc này...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/phong_su_dieu_tra/2008/11/20081111.03490.ca