DN Thái Lan muốn liên kết với DN VN

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 29/5/2008, tại TP.HCM, đại sứ quán Thái Lan đã tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả dịch vụ bằng cách ứng dụng các giải pháp phần mềm hàng đầu thế giới”.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10226&t=pcolarticle