DN quân đội: Việc làm ổn định cho người lao động

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đại tá Trần Trung Tín, Cục trưởng Cục Kinh tế cho biết: Từ đầu năm đến nay, tình trạng suy thoái của nền kinh tế ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà máy quốc phòng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=145889