DN Nhật Bản quan tâm tìm hiểu đầu tư tại Hà Nội

    Báo VTC News
    4 đăng lạiGốc

    Gần 100 nhà đầu tư Nhật Bản đã tham dự hội thảo về "Môi trường đầu tư của Hà Nội", do Văn phòng đại diện thành phố tại Nhật Bản phối hợp với Vụ Lao động Công nghiệp thủ đô Tôkyô tổ chức ngày 20/11 tại Tôkyô, Nhật Bản.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/224098/Default.aspx