DN Nhà nước thua lỗ 2 năm sẽ bị giám sát

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    (NLĐ)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 42/2008/TT-BTC hướng dẫn việc giám sát đối với doanh nghiệp (DN) Nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không hiệu quả

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/226312.asp