DN lại "xin" giảm thuế

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Tại cuộc hội thảo do Ủy ban kinh tế của Quốc hội đã tổ chức, nhiều DN đề nghị Chính phủ cũng sớm kích cầu tiêu dùng, hạ lãi suất, giảm bớt một số thuế cho doanh nghiệp.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/12/106895.cand