DN bị thiệt hại được hỗ trợ vay ngoại tệ để nhập khẩu máy móc thiết bị

Ngày 04/7/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 4764/NHNN-TD gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại vay vốn ngoại tệ nhập khẩu máy móc thiết bị.

Tình hình an ninh trật tự tại KCN Vũng Áng đã ổn định, các nhà thầu đã trở lại làm việc bình thường

Theo đó, để tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, khách hàng vay vốn bị tổn thất nghiêm trọng do một số người đã có hành vi vi phạm pháp luật gây ra tại một số tỉnh, thành phố, Thống đốc NHNN đã chấp thuận về nguyên tắc, cho phép các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét cho vay theo quy định đối với nhu cầu vốn bằng ngoại tệ của các đối tượng khách hàng nêu trêu để nhập khẩu các thiết bị, máy móc để xây dựng, khôi phục lại sản xuất, kinh doanh.

Trên cơ sở đề xuất của các doanh nghiệp đối với các nhu cầu vốn nêu trên, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo NHNN để xem xét, xử lý phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 29/2013/TT-NHNN ngày 06/12/2013 của NHNN quy định về cho vay bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.

V.M