DN bất động sản phải thực hiện giao dịch qua sàn

    Báo VTC News
    Gốc

    Theo Thông tư số 13 của Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản phải thực hiện các giao dịch thông qua sàn.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/250802/Default.aspx