DLG: Dự kiến phát hành gần 11 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và thưởng

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) vừa công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn.

DLG: Dự kiến phát hành gần 11 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và thưởng - Ảnh 1

Theo đó, công ty dự kiến sẽ trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 3% và tỷ lệ phát hành để tăng vốn là 2%.

Với hơn 219 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DLG sẽ phát hành thêm tổng cộng gần 10,95 triệu cổ phiếu trong lần này, trong đó, gần 6,6 triệu cổ phiếu là để trả cổ tức và gần 4,4 triệu cổ phiếu thưởng.

Được biết, nguồn vốn cho đợt phát hành cổ phiếu này được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần đến ngày 31/12/2015 trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015. Theo báo cáo tài chính 2015, hạng mục này ở mức 49,9 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng dự kiến là ngày 05/12/2016.

Sau 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của DLG đạt gần 1803,2 tỷ, hoàn thành gần 64,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 71 tỷ đồng, hoàn thành gần 32,3% kế hoạch năm.

Ngọc Đỗ