DKSH hỗ trợ MSD phát triển kinh doanh tại Việt nam

DKSH, nhà cung cấp Dịch vụ Phát triển Thị Trường hàng đầu tại khu vực Châu Á, đã được MSD, một công ty toàn cầu về chăm sóc sức khỏe từ Mỹ, chỉ định để phát triển kinh doanh cho một số sản phẩm của MSD tại thị trường Việt Nam.

Theo đó, Ngành Chăm sóc sức khỏe Tập đoàn DKSH, đối tác hàng đầu giúp cho các công ty về chăm sóc sức khỏe phát triển kinh doanh tại Châu Á, sẽ cung cấp các dịch vụ tiếp thị và kho vận cho MSD tại các kênh bệnh viện và nhà thuốc tại Việt Nam. MSD bước đầu sẽ giao cho DKSH làm Dịch vụ Phát triển Thị trường cho sáu thương hiệu sản phẩm, bao gồm thuốc điều trị cho phụ nữ, nam giới, thần kinh và các thương hiệu khác.

DKSH là nhà cung cấp Dịch vụ Phát triện Thị trường hàng đầu cho ngành chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, là đối tác tin cậy cho các doanh nghiệp có nhu cầu thuê ngoài để thực hiện các hoạt động tiếp thị. DKSH hiện đang nằm trong danh sách các công ty dược phẩm xếp hạng cao theo doanh thu hàng năm. DKSH có nhiều lợi thế để giúp MSD phát triển kinh doanh nhờ vào các trung tâm chăm sóc khách hàng và cơ sở hạ tầng kho vận tối tân.

TT