Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Thách thức cũng mở ra nhiều cơ hội mới

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Thách thức cũng mở ra nhiều cơ hội mới

Vừa kế thừa, phát huy kết quả của ngành tài chính giai đoạn vừa qua vừa phát triển nguồn lực tài chính quốc...
Điều hành ngân sách chủ động, chặt chẽ

Điều hành ngân sách chủ động, chặt chẽ

Ông Trần Quang Chiểu: 'Chính sách tài khóa hỗ trợ người dân đã phát huy hiệu quả'

Ông Trần Quang Chiểu: 'Chính sách tài khóa hỗ trợ người dân đã phát huy hiệu quả'

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách nhà nước tỉnh An Giang

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách nhà nước tỉnh An Giang

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và những dấu ấn trong công tác tài chính - ngân sách

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và những dấu ấn trong công tác tài chính - ngân sách

Cắt giảm thuế quan, tăng sức bền cho doanh nghiệp

Cắt giảm thuế quan, tăng sức bền cho doanh nghiệp

Nhiệm vụ ngân sách năm 2020 đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu

Nhiệm vụ ngân sách năm 2020 đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu

Bội chi ngân sách Nhà nước 2020 là hơn 251 nghìn tỷ đồng

Bội chi ngân sách Nhà nước 2020 là hơn 251 nghìn tỷ đồng

Giám sát an toàn nợ công

Giám sát an toàn nợ công

Bộ Tài Chính: Nợ công giảm xuống hơn mức trần quy định

Bộ Tài Chính: Nợ công giảm xuống hơn mức trần quy định

Giải thoát tình thế 'căng như dây đàn', kéo nợ công về mức an toàn

Giải thoát tình thế 'căng như dây đàn', kéo nợ công về mức an toàn

Bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đạt 3,45%

Bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đạt 3,45%

Công tác tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020: Thành công nổi bật từ quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Công tác tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020: Thành công nổi bật từ quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp thu - chi ngân sách

Thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp thu - chi ngân sách

Triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách: Càng khó khăn, càng quyết tâm, nỗ lực

Triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách: Càng khó khăn, càng quyết tâm, nỗ lực

Covid-19 và mối lo suy giảm nguồn thu nội địa

Covid-19 và mối lo suy giảm nguồn thu nội địa

Ngành thuế nỗ lực thực hiện 'nhiệm vụ kép' trong bối cảnh khó khăn

Ngành thuế nỗ lực thực hiện 'nhiệm vụ kép' trong bối cảnh khó khăn

Chủ động điều hành chính sách tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chủ động điều hành chính sách tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chủ động điều hành chính sách tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chủ động điều hành chính sách tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Kiên trì các chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp

Kiên trì các chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp

Tạo lực đẩy cho tăng trưởng

Tạo lực đẩy cho tăng trưởng

Bảo đảm nguồn lực tài chính, nâng cao vị thế đất nước

Bảo đảm nguồn lực tài chính, nâng cao vị thế đất nước

Tăng hiệu quả quản lý ngân sách để thực hiện 'mục tiêu kép'

Tăng hiệu quả quản lý ngân sách để thực hiện 'mục tiêu kép'

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Doanh nghiệp mạnh lên sẽ tăng thu cho ngân sách nhà nước

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Doanh nghiệp mạnh lên sẽ tăng thu cho ngân sách nhà nước

Củng cố dư địa tài khóa, chủ động điều hành ngân sách

Củng cố dư địa tài khóa, chủ động điều hành ngân sách

Ngân sách không chỉ là những con số

Ngân sách không chỉ là những con số

Tiềm lực tài chính quốc gia ngày càng vững mạnh

Tiềm lực tài chính quốc gia ngày càng vững mạnh

Không để xói mòn các nền tảng vĩ mô đã dày công tạo dựng

Không để xói mòn các nền tảng vĩ mô đã dày công tạo dựng

5 bài học đúc rút 'mùa Covid-19' tăng khả năng tự chủ của nền kinh tế

5 bài học đúc rút 'mùa Covid-19' tăng khả năng tự chủ của nền kinh tế

Điều hành ngân sách đảm bảo giữ vững an ninh tài chính quốc gia

Điều hành ngân sách đảm bảo giữ vững an ninh tài chính quốc gia

Chính sách tài khóa đã góp phần quan trọng cho hỗ trợ tăng trưởng

Chính sách tài khóa đã góp phần quan trọng cho hỗ trợ tăng trưởng

Chính sách tài khóa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chính sách tài khóa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Siết kỷ cương, rộng đường phát triển

Siết kỷ cương, rộng đường phát triển

Điều hành chính sách tài chính – ngân sách: Dấu ấn nhiệm kỳ

Điều hành chính sách tài chính – ngân sách: Dấu ấn nhiệm kỳ

Xây dựng, hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại, bền vững

Xây dựng, hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại, bền vững