Đình Tảo Dương

  Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
  GốcHưng Yên

  Đình Tảo Dương (hay đình Sàn) thuộc xã Hồng Dương (huyện Thanh Oai) được xây dựng từ thế kỷ XVI. Đình Tảo Dương là một ngôi đình cổ được kiến tạo năm 1545.

  Đình Tảo Dương

  Đình thôn Tảo Dương thờ 5 vị thành hoàng là:

  Đức thượng đẳng phúc thần Đồng Vĩnh là người Khoái Châu, Hưng Yên, được vua Hùng sắc phong chức Thái bảo nhiếp chính.

  Hoàng Tế đại vương sinh ngày 12 tháng 3 âm lịch, được vua Đinh Tiên Hoàng phong chức quan Thái úy.

  Trần Tuệ đại vương: Ông sinh ngày 12 tháng 11 âm lịch, được vua Đinh phong làm Thái phó đại tướng quân.

  Trần Minh đại vương là anh em sinh đôi của ông Trần Tuệ, được phong làm Tham tán binh sự tướng quân.

  Hoàng Hựu đại vương (còn gọi Nguyễn Hựu) là người Tảo Dương, sinh ngày 7 tháng 3 âm lịch, được vua Đinh phong làm Điều sát binh sự tướng quân.

  Năm 1982 Bộ Văn hóa - Thông tin nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng đình là Di tích kiến trúc - nghệ thuật quốc gia, ngày 21/12/1985 đình được công nhận là di tích lịch sử quốc gia.

  Hàng năm, vào ngày mùng 7 tháng Giêng và từ ngày 12 đến 15 tháng Ba âm lịch, làng tổ chức lễ hội để tỏ lòng biết ơn các bậc tiền nhân đã có công dựng làng giữ nước.

  HanoiTV

  Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/dinh-tao-duong-d203756.html