Đinh tặc hoành hành sau Tết, 1 tiếng hút được 4kg

Thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhận thấy lượng đinh bị rải dày đặc trên Quốc lộ 1, các nhóm hỗ trợ SOS, thanh niên tình nguyện đã kéo xe hút đinh, hỗ trợ người đi đường.

Nguồn PLO: https://plo.vn/video-dinh-tac-hoanh-hanh-sau-tet-1-tieng-hut-duoc-4kg-post778699.html