Định mức dự toán xây dựng các công trình trên biển, hải đảo

Ngày 23/9/2016, TCty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc - Bộ Giao thông vận tải gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo.

Định mức dự toán xây dựng các công trình trên biển, hải đảo - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 2509/BXD-KTXD ngày 09/11/2016 trả lời như sau:

-Về hao phí định mức cho công tác ván khuôn:

Khối lượng công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đổ tại chỗ mã hiệu AF.82000 trong tập định mức dự toán xây dựng công trình công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng được tính toán trên cơ sở kích thước hình học của cấu kiện bê tông, bê tông cốt thép theo hồ sơ thiết kế được duyệt; hao phí gỗ cầu công tác, gỗ ván trong các mã định mức XF.10100, XF.10500 là hao phí vật liệu gỗ phục vụ cho công tác đổ bê tông, không phải là hao phí vật liệu cho công tác ván khuôn.

-Về hao phí định mức cho công tác giàn giáo phục vụ thi công:

Việc áp dụng các định mức lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thép công cụ phục vụ thi công trong và ngoài công trình đã được thuyết minh và quy định áp dụng đầy đủ trong tập định mức dự toán xây dựng công trình công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP. Theo đó, việc áp các định mức cho công tác giàn giáo phục vụ thi công công trình đèn biển Sơn Ca trên đảo Trường Sa lớn là phù hợp.

Đoan Trang