Đỉnh lũ lịch sử tái diễn nhấn chìm miền Trung

    Gốc

    Tại nhiều vùng ở Quảng Ngãi và Bình Định, nước dâng cao chạm đỉnh lũ lịch sử năm 1998, 1999. Số người chết và mất tích do mưa lũ tiếp tục tăng

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/206683.asp