Dịnh lợn tai xanh diễn biến phức tạp tại Khánh Hòa

    Gốc

    ND - Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đến nay, dịch lợn tai xanh đã lan nhanh ra tới 28 xã, phường thuộc các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và TP Nha Trang.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107729&sub=127&top=39