Định hướng đổi mới phương pháp dạy học

ND - Trước thực tiễn đổi mới phương pháp dạy học và kiến nghị của các địa phương, mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) có văn bản hướng dẫn về vấn đề này. Theo đó, các địa phương phải tạo động lực đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) cho giáo viên, có sự hướng dẫn của các cấp quản lý giáo dục về phương hướng và những việc cần làm, không để giáo viên phải "đơn độc" trong việc đổi mới PPDH.