Định danh người bán hàng giải pháp căn cơ chống hàng giả

Sáng ngày 14/6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường và Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội tổ chức Hội thảo 'Chống hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại điện tử, thương mại truyền thống - Thực trạng và giải pháp'.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/dinh-danh-nguoi-ban-hang-giai-phap-can-co-chong-hang-gia-124398.htm