Đình Cương làm 'chim mồi' cho Dương Văn Thái 'gặt Vàng'

    Gốc

    (GDVN) - Dương Văn Thái và Đình Cương đã phối hợp ăn ý với nhau để chiến thắng các đối thủ tại nội dung 800m nam, mang về tấm HCV thứ 9 cho điền kinh VN.

    Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/the-thao/dinh-cuong-lam-chim-moi-cho-duong-van-thai-gat-vang/74139.gd