Đính chính: Tàu Green Viship không thuộc Công ty CP Vận tải biển Việt Nam (VOSCO)

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Ngày 21-9-2008 , trong bản tin “Trục vớt thành công tàu chở hàng 6000 tấn bị chìm”, Báo Nhân Dân điện tử có đưa tin về tàu Green Viship chở hơn 6.000 tấn phân bị nạn, sau đó được Công ty trục vớt cứu hộ Việt Nam trục vớt thành công.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131476&sub=127&top=39