Đình chỉ một cửa hàng thuốc không có bảng niêm yết giá

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 9-7, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh dược phẩm tại Trung tâm dược phẩm Ngọc Khánh. Kết quả không phát hiện hiện tượng giá thuốc tăng, đột biến hay bán không đúng giá niêm yết.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/173402