Đình chỉ lưu hành một số thuốc không đạt tiêu chuẩn

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa có liên tiếp các Công văn số 924/QLD-CL và 1054/QLD-CL gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc đình chỉ lưu hành trên toàn quốc cồn thuốc Con Rồng, lô SX 07007NN, HD 09/2010, SĐK: VNB-1079-03 của Công ty cổ phần Hóa dược Mekophar do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về hàm lượng taninoid.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/3/86355.cand