Đình chỉ hoạt động một Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 81-03D Gia Lai bị đình chỉ hoạt động.

(Cadn.com.vn) - GIA LAI - Ngày 3-10, Quyết định của Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam về việc đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới đối với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 81-03D (thuộc Cty TNHH đăng kiểm xe cơ giới Gia Lai) bắt đầu có hiệu lực. Trước đó, ngày 27-9, Cục trưởng Trần Kỳ Hình, Cục đăng kiểm Việt Nam đã có Quyết định số 1252 đình chỉ mọi hoạt động Trung tâm đăng kiểm 81-03D Gia Lai trong thời gian 1 tháng. Đây là trung tâm đầu tiên bị ngừng hoạt động có thời hạn theo Nghị định 63/2016/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1-7-2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Lý do mà Cục đăng kiểm đình chỉ hoạt động của Trung tâm này là từ đầu năm đến nay đã có 4 đăng kiểm viên thuộc đơn vị bị đình chỉ công tác do vi phạm quy trình kiểm định phương tiện. Theo đó, khoản 4, Điều 23 của Nghị định: "Đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới" khi "Có từ 3 lượt đăng kiểm viên trở lên bị đình chỉ hoặc từ 2 đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên trong thời gian 12 tháng".

Vào tháng 8-2016 đã có 2 đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 81-03D bị đình chỉ công tác trong vòng 1 tháng. Ngay sau đó lại có thêm 2 đăng kiểm viên khác vi phạm quy trình tương tự. Sau khi hết thời hạn đình chỉ, Trung tâm 81-03D phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động và phải có sự chấp thuận của Cục đăng kiểm Việt Nam đồng thời chấn chỉnh lại hoạt động của đơn vị nhằm tránh những sai sót trong quá trình đăng kiểm phương tiện.

Minh Tân