Đình chỉ hoạt động của Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo biên bản vi phạm hành chính về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước của Đoàn kiểm tra đối với công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam (ngày 19/9/2008),Cty Vedan đã có 10 hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=96572