Đình chỉ gần 50% cơ sở kinh doanh thực phẩm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tình trạng ATVSTP tại 2 Hà Nội và Hà Tây đang ở mức báo động đỏ. Vì hầu như đến bất cứ cơ sở nào, đoàn kiểm tra cũng đều bắt gặp những sai phạm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=55372