Đình chỉ 59 doanh nghiệp, cơ sở, công trình vi phạm về PCCC ở Hải Dương

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hải Dương vừa công khai 59 doanh nghiệp, cơ sở, công trình bị đình chỉ hoạt động do có vi phạm về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch 3163/KH-CAT-TM ngày 12/10/2022, Công văn 3004/UBND-VP ngày 18/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về tổng rà soát kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiến hành rà soát, kiểm tra cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

Qua đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phát hiện nhiều cơ sở còn hạn chế, thiếu sót, vi phạm như: chưa đầu tư kinh phí hàng năm mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, dụng cụ; cơi nới, không giữ nguyên theo dự án được phê duyệt; có cơ sở chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động...

Các cơ sở bị đình chỉ

Các cơ sở bị đình chỉ

Căn cứ kết quả kiểm tra (trong năm 2023 đến 22/2/2024), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã lập biên bản vi phạm hành chính; tham mưu Giám đốc Công an tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt hành chính theo thẩm quyền.

Đồng thời, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã ra quyết định đình chỉ hoạt động 59 doanh nghiệp, cơ sở, công trình vi phạm, trong đó có một số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

PV

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/dinh-chi-59-doanh-nghiep-co-so-cong-trinh-vi-pham-ve-pccc-o-hai-duong-418865.html