DIG: Lãi 9 tháng chưa bằng 1/4 kế hoạch cả năm

Đặt kế hoạch lãi 90 tỷ đồng trong năm 2014 nhưng sau 9 tháng thực hiện, Tổng CTCP Đầu Tư Phát triển Xây Dựng (HOSE: DIG) chỉ đạt gần 22 tỷ đồng chưa bằng 1/4 kế hoạch đề ra.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần DIG đạt gần 440 tỷ đồng, giảm 17% so cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu của DIG, doanh thu bán hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 216 tỷ đồng; tiếp đó là doanh thu xây lắp hơn 125 tỷ đồng. Song, cả hai lĩnh vực này đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Riêng doanh thu tài chính thì có mức tăng mạnh so cùng kỳ nhờ lãi tiền gửi và tiền cho vay. Điều này được phản ảnh qua khoản tiền gửi ngân hàng tại cuối quý 3 đã lên đến 409 tỷ đồng, gần gấp 12 lần so với con số đầu năm (chỉ 35 tỷ đồng).

Trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, DIG ghi nhận lãi ròng 21.58 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2014, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

So với kế hoạch đề ra, DIG thực hiên 47% kế hoạch doanh thu sau 9 tháng và chỉ 24% chỉ tiêu kế hoạch lãi ròng.

Đến cuối quý 3, vay và nợ ngắn hạn của DIG giảm mạnh so với đầu năm, xuống còn 132 tỷ đồng, gồm 63 tỷ đồng vay ngắn hạn và 69 tỷ đồng nợ dài hạn đến hạn phải trả. Ngược lại, nợ dài hạn của DIG lại tăng mạnh so với đầu năm do phát sinh khoản phát hành 1,000 tỷ đồng trái phiếu.

Tài liệu đính kèm:
20141117 - DIG - BCTC HOP NHAT Q3-2014.pdf

Sanh Tín