Điều trị thành công cho hơn 85% bệnh nhân lao

    1 đăng lạiGốc

    Theo thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết Dự án phòng chống lao quốc gia và Dự án quỹ toàn cầu, Việt Nam đã điều trị thành công cho hơn 85% bệnh nhân lao.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/232294/Default.aspx