Điều tiết thị trường nhà đất: Nhất thiết phải tăng cung

    1 đăng lạiGốc

    Giá nhà đất tại các đô thị lớn của Việt Nam đang bị đẩy lên rất cao, mà nguyên nhân chủ yếu là quá thiếu nguồn cung...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=17&home=detail&id=6b2162d029580c&page=category