Điều tiết thị trường nhà đất: Nhất thiết phải tăng cung (phần 1)

    1 đăng lạiGốc

    Theo các chuyên gia bất động sản, cơn “sốt” trên thị trường bất động sản hiện nay chỉ là “sốt” cục bộ.

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/11/05/024959/3847